Podium voor kunsten 

TERUG
 

 


DANSENDE GOLVEN
sculptuur Patrick Steen

Klik op één van de kleine foto's om te vergroten


Patrick STEEN
           metaalassemblages

Kunststudies

regentaat Plastische Opvoeding Brugge.

Meestergraad St. Lucas Instituut Gent, Beeldhouwkunst.

 

Prijzen & selecties

- 1991 : 2de laureaat Hoger Kunstonderijs Kortrijk

- 1993 : l0de prijs Nationale Wedstrijd Beeldhouwkunst, Vermeylenfonds Oostende.

- 1995 : 2de prijs nationale Wedstrijd Beeldhouwkunst, Vermeylenfonds Oostende.

- 1997 : Laureaat Nationale Wedstrijd Beeldhouwkunst Vermeylenfonds Oostende.

            Plaatsing van ‘Esdoornblad’ in het park te Diksmuide.

- 1999 : Opdracht gemeente Middelkerke ‘Ezelmonument' voor Lombardsijde.

 

Patrick Steen is een persoonlijkheid met een Eigen stijl. Wat mij meteen is opgevallen is het merkwaardige feit dat in vele gevallen de herkiesbaarheid van het oorspronkelijke bestaan van zijn objecten blijft en toch meteen iets anders wordt gelezen.

Patrick Steen is duidelijk een ziener in meer dan één betekenis van het woord. Hij moet het echt niet hebben van een complex structuren
van stukjes stof en papier van vleugjes nostalgie die naast elkaar werden geplaatst en zo de nostalgie vergroten. Hij haalt iets tevoorschijn wat wij
vrij gemakkelijk herkennen en laat het gewoon iets anders worden door het te reduceren te isoleren, te vergezellen van een aanhangsel of een tegenstelling. In dat soort werk speelt het vormelijke gegeven een voorname rol. We voelen een Aha-erlebnis een besef dat iets banaals iets subtiels wordt wanneer het op een andere manier de aandacht krijgt.

Vorm is een eerste contact, maar ook de huid van de dingen speelt een rol. Het pokdalige van het verweerde ijzer de kleur van de roest en de weggeknaagde verticaal van een stuk ijzer zijn hun oorspronkelijke contour kwijtgeraakt. Plots verschijnt een andere dimensie en maakt het element “verrassing'' plaats voor een puur “ruimtelijke sensatie'' wanneer modules verschijnen die genoeg hebben aan hun vorm in samenspraak met een
andere vorm.

Vanuit die ervaring bij de toeschouwer groeit het besef dat Patrick Steen lang niet alleen een “assemblagekunstenaar'' maar een volwaardig
“ruimtelijk kunstenaar”
is. Een beeldhouwer, die modules, vormen creëert of herwaardeert en ze in verband brengt met andere vormen of modules.
Zo ontstaan beelden die niet meer concreet naar mens of dier verwijzen, maar die een ritme onderstrepen en daar de gevoeligheid van de materie aan toevoegen. Deze gedurfde sculpturen bezitten een actuele uitstraling. Het lijkt wel alsof de kunstenaar via het manipuleren van brokstukken toegang
heeft gekregen tot het onzegbare. Dat onzegbare van “geroeste'' vormen “ontroerende''beelden die geladen zijn met emoties allerhande.
 

Hugo Brutin


Meer info:
Interview met Dominique Jauquet, journalist Het Nieuwsblad. Klik op ‘Dansende Golven’ boeit …'

Ook nog:  http://www.dansendegolven.be
 

naar een idee van Yvan broux

© www.panoramics-jm.be